Se hvad vores kunder som minder om dig allerede har søgt og hvad de har haft mest succes med.

Aktuelle tilskudsordninger & landbrugsstøtte

Projektperioden for tilskud til teltoverdækning forlænges til 30. juni 2025

Landbrugsstyrelsen har fået mulighed for at forlænge projektperioden for teltoverdækning frem til 30. juni 2025. Det betyder, at tilsagnshaverne under Miljø- og klimateknologi 2023 nu har bedre tid til at færdiggøre montering af overdækninger på deres gyllebeholdere.

SMV Digital

Ansøgninger håndteres efter først til mølle princip
Fra 30. august kan du søge om tilskud på 100.000kr. til udnyttelse af din virksomheds data.

Energistyrelsens genåbning af erhvervspuljen

Energistyrelsen har i 2024 åbnet for ansøgninger under erhvervspuljen, som samlet er på 3,5 mia. kr. frem til 2029.

KF Tilskud modtager typisk mellem 25-45 % af de midler, som er i de søgte puljer.
Vores kunder får i gennemsnit ca. 200.000 kr. udbetalt på en godkendt tilskudsansøgning.

Tilskud anvendes som guleroden som incitamentsordning lige som skatter og afgifter anvendes som pisken som
reguleringsværktøjer

EU støttemidlerne løfter landbruget

EU er en stor bidragsyder, når det kommer til tilskudsordninger som udbyder af de forskellige danske ministerier og styrelser. For de puljer som udelukkende er målrettet landbruget, har Landbrugsstyrelsen en fordelingsnøgle, der hjælper til at fordele midlerne.

De danske landmænd lægger selv det økonomiske fundament for støtten, som tager udgangspunkt i det danske landbrugs hektarstøtte.
Frem mod 2030 påregner EU at kanalisere 180 mia Euro over i bæredygtige aktiviteter, så lad dem også komme dig til gavn.

Tilskudsberettigede tiltag

Der er typisk mellem 40-100 forskellige tilskudsberettige tiltag,
som du med fordel bør være opmærksom på. Hos KF Tilskud har vi
overblikket og kan hjælpe dig med at holde styr på, hvor og hvornår det
giver mening for dig at søge om dit næste tilskud.

Hvilke tilskudsordninger kan du søge?

Alle tilskudsordninger har krav til, hvem som kan ansøge. Det kan fx være krav om antal arbejds timer, antal medarbejdere og en del punljer er også underlagt de minimums-regler, hvor ansøger begrænses ift. max beløbet, som er blevet udbetalt de seneste 3 år (inkl. fx §3 -områder, Coronahjælp og minkkompensation). Typisk kan ca. 84 % af vores kunder søge i de nye puljer. Vi kan ofte hurtigt vurdere om du er berettiget, hvis du giver os indblik i den aktuelle situation.

Vores opgave består af:

  • Indhentelse af de rette oplysninger til ansøgningen
  • Drøftelse af muligheder og vejledning i ansøgningsforløbet
  • Udarbejdelse af projektbeskrivelse, budget og ansøgning
  • Support ved indsendelse af ansøgning

Vores arbejde inkluderer ikke:

  • Verifikation af de indhentede oplysninger eller leverandørtilbud
  • Finansieringsaftaler eller forudsætninger for den faktiske investering
  • En ansøgning kan ikke anvendes til værdiansættelse eller som grundlag for en økonomisk vurdering

Vores viden og årelange erfaring kobler vi med data tilbage fra siden 2011 og frem til de investeringer som er på vej. Det hjælp er os til at sætte streg under, at de danske landbrugsvirksomheder tager initiativer og ønsker at bidrage positivt til den grønne omstilling og til miljø forbedringer i Danmark.