Energistyrelsen har i 2024 åbnet en pulje på 640 mio kr

17. april 2024

Puljen giver mulighed for at søge tilskud til energireducerende tiltag, eks.

  • Direkte såning
  • automatisering af arbejdsprocesser
  • implementering af EL drevne køretøjer der anvendes til intern drift i din virksomhed
  • udfasning og optimering af varmekilder der anvendes til procesvarme

Puljen lukker for ansøgninger den 2. oktober 2024 eller når puljen er brugt op. Allerede nu er der søgt om tilskud for et beløb på 157 mio kr.

Ring og lad os drøfte dine muligheder.