Klager og tilbageløb

Har du problemer med en tilskudssag, en politianmeldelse eller manglede udbetaling? Måske har du fået afslag, selvom du opfyldte alle krav for tilsagn? Giv ikke op – måske kan det hjælpe at klage!

KF Tilskud bistår kunder som dig med juridisk og praktisk indsigt Vi har hjulpet vores kunder i klagersager, hvilket har sikret udbetalinger fra 100.000-2,6 mio.kr.

Vi kan give dig en hurtig vurdering af din sag. Første trin koster typisk fra 0-5000 kr. ex moms og du kan se den typiske proces nederste på siden.

Vi har set og hørt det meste og ved at det for mange også kan rumme et mere følsomt aspekt.

Tilfælde, hvor det nytter at klage

  • 20-35 gange årligt lykkes vi med at redde ansøgere, som har misset eller overset en deadline, et formkrav eller et myndighedsbrev.
  • 10-15 klager om året pga. fejl i Landbrugsstyrelsen ift. udbetalingssager, som via klage til Nævnenes hus bliver omstødt og sendt retur til Landbrugsstyrelsen til fornyet sagsbehandling.
  • 2-5 klager over at en ansøger ikke har fået tilskud på ansøgningen pga. åbenlyse procesfejl hos myndigheden.

Du kan se eksempler på nogle af vores kundecases nederst på denne side

Kunde cases

2,6 MIO. KR. I ERSTATNING

Landmanden havde fået assistance hos et andet rådgivningsselskab som i forbindelse med hans generationsskifte havde glemt at søge overdragelse på en tilskudssag. Landmanden mistede tilsagnet, men vandt et forlig.

MEDHOLD PÅ 670.000 KR.

Landbrugsstyrelses gav afslag grundet misforståelse om, at Landmanden havde søgt om det samme brøndvandskøling to gange. Dette blev omgjort til landmandens fordel.

TABTE SAG PÅ 360.000 PGA. FORKERT GENPLACERING EFTER SERVICEEFTERSYN

Trods genoptaget sagsbehandling, nægtede Landbrugsstyrelsen at tage på ny afsyningsbesøg. Landmand fik ikke godkendt 2 af 3 nye robotskrabere grundet ombytning efter driftseftersyn, som blev foretaget FØR landbrugsstyrelsen afsynede investeringerne.

Krav om fornyet sagsbehandling af afslag på udbetaling af 105.000 kr.

Nævnenes hus afviser vurdering af, at Landmanden har afgivet urigtige oplysninger vedr. kalvehytter

Krav om fornyet sagsbehandling af afslag på udbetaling af 1.200.000 kr.

Nævnenes hus afviser vurdering af, at Landmanden har afgivet urigtige oplysninger vedr. malkestald, så sagens blev genoptaget.

Ekstra regning på 70.000 kr. i tvist om påstået fejl

En kunde sagsøgte os for rådgiver fejl, da han mistede et tilskud på 1.5 mio. kr. Kundens påstande blev blank afvist i retten, og kunden skulle betale vores sagsomkostningerne på ca. 70.000 kr.

Vurderer vi, at du har en god sag som ligger udenfor vores ekspertiseområder, har vi stærke advokater i vores netværk, som vi kan henvise dig til.

Vores viden og årelange erfaring kobler vi med data tilbage fra siden 2011 og frem til de investeringer som er på vej. Det hjælp er os til at sætte streg under, at de danske landbrugsvirksomheder tager initiativer og ønsker at bidrage positivt til den grønne omstilling og til miljø forbedringer i Danmark.