Landbrugsstyrelsen åbner i november 2023 for ansøgninger om tilskud til investeringer i miljø- og klimateknologier

28. august 2023

Puljen indeholder 380 mio. kr. og tilskudsandelen er 40 % ud fra en fast pris, fastsat af Landbrugsstyrelsen. Ordningen er forbeholdt sektorerne svin, kvæg, fjerkræ, planteavl og gartneri. Der er i år, modsat de andre år, ikke muligt at søge om tilskud til at fremme dyrevelfærd i farestalde.

Til gengæld har Landbrugsstyrelsen i år oprettet et selvstændigt indsatsområde målrettet teltoverdækning af gyllebeholdere, som det er muligt for landbrugsbedrifter inden for alle sektorer at søge om tilskud under. Landbrugsstyrelsen har afsat 90 mio. kr. til dette område.

Nedenfor kan du se alle indsatsområderne og de tilhørende økonomiske puljer:

Sektorer Indsatsområder i 2023 Pulje i 2023
Alle 1.  Reducere ammoniakudledning fra gylletanke 90 mio. kr.
Svin 2. Reducere ammoniakudledning fra svinestalde 30 mio. kr.
Kvæg 3. Reducere ammoniakudledning fra kvægstalde 45 mio. kr.
Fjerkræ 4. Reducere ammoniakudledning fra fjerkræstalde 10 mio. kr.
Fjerkræ 5. Reducere energiforbruget i fjerkræstalde 30 mio. kr.
Planteavl 6. Reducere pesticidforbruget i planteavl 125 mio. kr.
Planteavl 7. Reducere pesticidforbruget i kartoffelavl 15 mio. kr.
Gartneri 8. Reducere pesticidforbruget i gartnerier 9 mio. kr.
Gartneri 9. Reducere energiforbruget i gartnerier 23 mio. kr.
Gartneri 10. Reducere næringsstofforbruget i gartnerier 3 mio. kr.
I alt 380 mio. kr.

Du kan læse mere om ordningen, når vejledningen, bekendtgørelsen og teknologilisten sendes i ekstern høring i slutningen af juni 2023.

Som noget nyt har Landbrugsstyrelsen valgt at sammenlægge Miljø- og klimateknologi 2023 og 2024. Det betyder, at der ikke åbner en tilsvarende Miljø- og klimateknologi ordning i 2024. I programmet for den nye landbrugspolitik (CAP) er der afsat midler til åbning af en ansøgningsrunde om tilskud til miljø- og klimateknologi i hhv. 2025, 2026 og 2027 – de nærmere vilkår for disse puljer kendes endnu ikke.