Puljen for tilskud til ulvesikring af hegn er igen åben frem til 12. juni 2024.

8. maj 2024

Den nye pulje, som yder tilskud til ulvesikring af husdyrhegn i hele Jylland, er for anden gang i år åben for ansøgninger. Denne anden runde løber frem til 12. juni 2024, og der er lige som i første runde en million kroner i puljen. Husdyrholderne kan få tilskud til ulvesikring af både nye og til eksisterende hegn.

I første runde, som løb fra 24. januar til 6. marts, blev der uddelt i alt 970.000 kr. fra puljen, og alle 32 kvalificerede ansøgere fik tilsagn. Efter de to første runder vil der være en tredje mulighed for at søge støtte fra puljen til efteråret, når årets sidste runde åbner den 4. september. Der også afsat én million kroner til den sidste runde.

Husdyrholdere som måtte have et akut problem, og ikke kan vente på ansøgningsrunderne kan, hvis de inden for det seneste år haft gentagne ulveangreb på husdyr på samme areal, søge om tilskud til ulvesikring af hegn efter akutordningen.

Betingelser for tilskud til ulvesikring af hegn: 

  1. Ansøgere i hele Jylland, som holder mindre husdyr (dyr under 120 cm i voksen tilstand såsom får og geder), kan søge om tilskud til ulvesikring af hegn
  2. Husdyrholdere, som har haft ulveangreb på større husdyr (dyr over 120 cm i voksen tilstand såsom køer og heste), kan på forsøgsbasis imidlertid også søge om tilskud til ulvesikring af hegn på de arealer, hvor der inden for tre år fra ansøgningsrundens start har været ulveangreb på større husdyr
  3. Ansøgerne kan få dækket de ekstra omkostninger, som er forbundet med ulvesikring af eksisterende hegn, eller merprisen ved ulvesikring af nye hegn. Man kan dog maksimalt få 20 kr. pr. meter
  4. For mobile hegn yder Miljøstyrelsen maksimalt tilskud på 100.000 kr. pr. ansøger pr. ansøgningsrunde