Tilskudspuljer er politikernes vej til at motivere dig.
Tag guleroden fremfor at afvente pisken.
Brug os, når du vil undgå de typisk fodfejl undervejs.

Sådan er tilskudsprocessen

Trinvisning vejledning fra start til slut

Som kunde hos KF Tilskud vejleder vi dig trinvist igennem hele processen og fremhæve vigtigste krav og typiske fejl som ansøger begår, så du ved hvad de er og aktivt kan undgå dem. Vi har også samlet nogle gode råd til processen her.

Det er ikke svært at opnå tilskud, men det er vigtigt, at du undervejs får gjort en række ting korrekt. Brug os og lad vore erfaring og overblik igennem processen.

Du får med 100 % sikkerhed ikke tilsagn, som du ikke søger.

Tilsagn om tilskud

Når du har opnået et tilsagn om tilskud, vælger vores kunder at fortsætte med os igennem hele processen, så typiske fodfejl undgås og slutresultatet er en succesfuld udbetaling til dig. KF-Tilskud rådgiver/støtter også undervejs i forløbet med ændringsanmodninger, myndighedsspørgsmål og udbetalingsanmodning.

Opgaver og resultater

"Når vi nu står over for at skulle dokumentere vores ESG-indsatser, så er jeg glad for, at jeg har KF Miljø til at varetage en del af den opgave."

"Gennem vores arbejde sammen har vi fået mulighed for at installere LED-belysning, frekvensstyrede vakuumpumper, indført nye køleteknikker til køling af mælk. På den måde kan vi spare ressourcer og belaste klimaet mindre."

"Vi har ansøgninger, der ikke er gået igennem, helt bestemt pga bureaukrati eller at myndighederne valgte andre end vores i deres priotering, men det er jo dejligt, når det ender med succes."

"Vi fik mulighed for at reducere elforbruget, fordi vi kunne få en økonomisk støtte til det. Med støtten kunne det hurtigt betale sig for os at skifte vores belysning i staldene til LED. Vores eksisterende lys var ikke slidt op, men med tilskuddet gav det mening at udskifte lyset med det samme."

"Det vil helt klart reducere slid og tilskadekomster både hos medarbejderne og hos mig. Der sker skub og mas, når vi er inde hos dyrene, så jo mere vi kan reducere, at vi er derinde, jo mindre risiko er der for at blive klemt. Langt de fleste køer går selv ind for at blive malket, men nogle gange vil vi skulle ind og hjælpe med malkningen, og der er det godt at have en høj kapacitet på malkningen, med den nye robot reducerer vi yderligere, hvor ofte vi må ind til dyrene."

"Jeg var så heldig at få tilsagn til alle tre ting"

Vores viden og årelange erfaring kobler vi med data tilbage fra siden 2011 og frem til de investeringer som er på vej. Det hjælp er os til at sætte streg under, at de danske landbrugsvirksomheder tager initiativer og ønsker at bidrage positivt til den grønne omstilling og til miljø forbedringer i Danmark.