Tilskud til teltoverdækning af gyllebeholdere

19. september 2023

Når du ansøger om tilskud til teltoverdækning af gyllebeholdere gennem Landbrugsstyrelsen, skal du være opmærksom på, at etablering af teltoverdækning kræver en anmeldelse i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen og måske endda en landzonetilladelse.

Det er afgørende, at du allerede har søgt om tilladelse i din bopælskommune, før du kan anmode om udbetaling af dit tilskud.